Vraagstelling:

Op de afdeling Zuigelingen en Neonatologie, waar te vroeg geboren kinderen in couveuses behandeld worden, was behoefte aan het optimalizeren van het contact tussen de ouders en hun kind. De gelimiteerde toegang tot de IC’s was hier een beperkende factor in.De afdeling vroeg CTL om een goed beveiligd systeem waarmee de ouders vanuit huis kun kind konden bekijken via het internet. Het systeem moest de privacy van ouder, kind en verpleging waarborgen en eenvoudig te beheren zijn.Bij de gebruikers waren de volgende wensen: 
  • Camera moet instelbaar zijn omdat de positie van de couveuses en bedjes wisselen
  • Camera moet ook bij weinig licht een goed beeld kunnen geven
  • Toegang tot de camerabeelden moet eenvoudig zijn voor de ouders
  • De toegang tot de camerabeelden dient beveiligd te worden met een wachtwoord
  • De camera moet bij het bed uit te schakelen zijn met indicatie van in- of uitschakeling
  • Het beheer van de ouderaccounts moet eenvoudig voor de verpleging op de afdeling te doen zijn.

Oplossing:

CTL Solutions  heeft gekozen voor een IP camera met Pan/Tilt/Zoom. Deze kan direct aan het netwerk gekoppeld worden en het beeld kan via het internet worden ingesteld. De standaard software pakketten die op de markt zijn voor het beheer van meerdere IP camera’s bleken niet geschikt. CTL Solutions heeft daarom in samenwerking met een  software ontwikkelaar een beheersomgeving geschreven voor het beheer van de camera’s. Wij hebben een testopstelling bij 1 bedje gemaakt met deze oplossing, zodat de gebruikers tijdens een intensieve testperiode het systeem konden uitproberen en vertrouwd kunnen raken met de interface.Op de afd. Neonatologie is de installatie gedaan tijdens het jaarlijks groot onderhoud op de afdeling om te grote impact op de dagelijkse bedrijfsvoering te voorkomen.

Resultaat

 De gekozen camera bleek te voldoen aan de gestelde eisen.Het systeem is uitgerold over de hele afdeling, met in totaal 50 locaties.De beheersomgeving is gemaakt in de huisstijl van het EKZ.Binnen de beheersomgeving kunnen de beheerders (verpleegkundigen) het camerabeeld aanpassen en een account aanmaken voor de ouders. Ook kan de verpleging bij verplaatsing van een kind naar een ander bedje het account van de ouders meeverhuizen. De ouders krijgen na het aanmaken van een account een mailtje met de inloggegevens. Als ze inloggen krijgen ze direct het beeld van de camera van hun kind te zien. Ze kunnen de camerapositie niet aanpassen, dit in verband met de privacy van andere kinderen op de afdeling.De integratie in het netwerk van het AMC is gedaan in nauwe samenwerking met de ICT afdeling
Scroll to Top